Mannenklank Glanerbrug

Mannenklank Glanerbrug werd opgericht op 27 januari 1951 en heeft sindsdien een uitstekende reputatie opgebouwd. Ieder jaar zingt het koor talrijke concerten en gaat het ook graag competitieve uitdagingen aan en wedijvert men met andere koren tijdens korenfestivals en zangersdagen. Mannenklank Glanerbrug wil graag een duidelijke eigen koers varen.  Het koor maakt niet alleen de keuze voor repertoire dat alle leeftijdsgroepen aanspreekt, maar kiest ook voor een eigen stijl om zich te presenteren. Hoewel het koor inmiddels al meer dan 65 jaar bestaat, ligt de gemiddelde leeftijd van de leden beduidend lager. Mannenklank Glanerbrug wil dit graag in stand houden en stimuleert de aanwas van nieuwe leden (25 tot 55 jaar) met een voor jongeren zeer aansprekend repertoire.

Binnen Mannenklank Glanerbrug wordt er gestreefd naar een zo hoog mogelijk muzikaal niveau, maar desondanks wordt er veel aandacht geschonken aan de haalbaarheid van de in te studeren werken voor alle zangers. Nieuwe leden krijgen bovendien koorscholing aangeboden en een persoonlijk begeleider. Deze laagdrempelige sfeer binnen het koor zorgt ervoor dat samen zingen voor iedereen leuk en toegankelijk wordt.Ga voor meer informatie naar www.mannenklankglanerbrug.nl