Boys, keep on singing!

Als professionals besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van de kinderstem, het repertoire, pedagogiek en repetitiedidactiek. Maar als we het over ‘het kinderkoor’ hebben, gaat het dan niet vaak over meisjes? Zingen jongens dan niet? En moeten we ons geen zorgen maken dat er over 25 jaar helemaal geen mannen meer zingen in een koor? Er zijn veel oorzaken waarom er steeds minder jongens en mannen zingen. Maar de eeuwenoude koortraditie laat zien dat jongens het leuk vinden om te zingen! Toch lijkt het erop dat hun belangstelling afneemt wanneer ook meisjes meezingen in een koor. Het gevoel van ‘mannen onder elkaar’ lijkt daarbij een belangrijke rol te spelen.

Misschien zijn we ook vergeten dat jongens zich anders ontwikkelen dan meisjes. Ook zijn ze fysiek meer aanwezig, vinden het moeilijk zich te concentreren en hebben andere interesses. Wanneer dit typische jongensgedrag telkens negatief wordt geïnterpreteerd dan verdwijnt bij de jongens het plezier in zingen al snel. Maar jongens zingen graag en ontwikkelen zich het beste in een omgeving die voor hen aantrekkelijk is en waarin ze zich thuis voelen.  Mariette Effing wil graag haar ervaringen met het werken met jongens en (jonge)mannen delen met andere (kinder)koordirigenten.

Mariette Effing is sinds 1998 dirigent van het Nederlandse Stadsjongenskoor Oldenzaal. Ze heeft in die functie veel ervaring opgedaan in het werken met jongens en jongemannen van diverse leeftijden. Voor het honderdjarig jubileum van het Stadsjongenskoor Oldenzaal in 2015 ontwikkelde ze het project Boys, keep on singing! Met dit project vraagt ze speciale aandacht voor het zingen met jongens en vooral hoe we jongens blijvend kunnen interesseren voor het zingen. Overal om zich heen ziet Mariette het aandeel van de zingende jongens en mannen afnemen, nationaal en internationaal.  Daarom organiseerde ze in 2015 een symposium en jongenskorenfestival waar meerdere jongenskoren bij elkaar kwamen en specialisten die zich professioneel bezig houden met de jongensstem zoals dirigenten en zangdocenten en leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs. Speciaal voor dit project stelde ze ook de liedbundel Boys, keep on singing! samen met bestaande en nieuwe composities exclusief voor jongens en jonge mannenstemmen. In deze bundel staat de ontwikkeling van het jongenskoor én de jongensstem centraal met repertoire speciaal voor jongens van verschillende leeftijdsgroepen en niveaus.

In 2015 presenteerde ze haar project tijdens rondetafelgesprekken bij Europa Cantat in Pécs (Hongarije) en verschillende activiteiten op het gebied van jongenszang in België en Nederland. In 2016 rolde ze haar project Boys, keep on singing! verder uit door mannenkoren te activeren om zich in te zetten voor zingende jongens en daarbij koordirgenten te faciliteren die een jongenskoor willen starten.  In 2017 gaf zij lezingen over het project Boys, keep on singing! tijdens het World Symposium on Choral Music in Barcelona. Daarna gaf diverse lezingen en workshops voor de besturen en repertoirecommissies van de mannenkoren aangesloten bij het KNZV, (kinderkoordirigenten en andere belangstellenden. Ga voor meer informatie naar www.boyskeeponsinging.com of stuur een mail naar mariette@boyskeeponsinging.com