Haydn & the English connection.

Haydn_3Wanneer Joseph Haydn na dertig jaar trouwe dienst alskapelmeester en hofcomponist van de rijke Hongaarse familie Esterházy in 1790met pensioen gaat en weer in Wenen gaat wonen, krijgt hij bezoek van deinvloedrijke Engelse concertmanager en violist Johann Peter Salomon. Dezebrengt hem de volgende mededeling: “Ik ben Salomon uit Londen en ik kom uhalen. Morgen zullen we een contract sluiten". Enige tijd later op 1januari 1791 zet Haydn voor het eerst voet op Engelse bodem.

Londen is aan het eind van de achtiende eeuw een van demeest culturele steden van de wereld met een bruisend concertleven. Haydnverkeert daar in een uitgelezen kring van internationale musici en welvarendemuziekliefhebbers. Haydn geniet erg van alle aandacht die hij krijgt en is zeeronder de indruk van de levendigheid van het Londense muziekleven. De grotesymfonieën die hij er schrijft maken van Haydn een gevierd musicus in Engelanden de rest van Europa. De praktijk is echter ook zeer vermoeiend voor deinmiddels zestigjarige componist. In 1792 gaat hij weer terug naar Wenen om wattot rust te komen.

Maar niet voor lang: met een stapel nieuwe compositie onderzijn arm keert hij in 1794 terug naar Engeland. Vele van deze compositieshebben daarna hun première in Londen. In 1795 keert Haydn echter voorgoed terugnaar Wenen om weer dienst te doen als kapelmeester aan het hof van Esterházy.Hij kan zich weer in het Weense muziekleven begeven. Zijn succes in Engelandzorgt ervoor dat hij meer status en erkenning voor zijn kwaliteiten krijgt ineigen land. Op deze manier krijgt hij de gelegenheid om nieuwe, groterecomposities te schrijven.

Tijdens zijn verblijf London en raakte Haydn in de ban vande Engelse koorcultuur. Hij schreef er The Creation en The seasons.. Hetkoorwerk The Storm werd op 24 februari 1792 voor het eerst in Londenuitgevoerd. Het maakte toen zoveel indruk dat het ter plekke meteen herhaaldmoest worden. Haydn schreef hierover: “ Ich muss gestehen, dass ich mit diesemklene Stück Chor, als Erste Probe in Englische Sprache, mir vielen Credit inder Sing-Music bey den Engländern erworben habe.”

Ook maakte Haydn in Londen ongetwijfeld kennis met de glees,catches en rounds: vrolijke liederen en canons op humoristische en vaakondeugende teksten. Dit moet de bron van inspiratie geweest om zijn Gesänge mitKlavierbegleitung (1796-1801) te schrijven. In deze liederen worden echtelijke spanningen, wijn, en romantiek op eenlichte toon bezongen. Haydn zelf hield erg van deze liederen: Die Gesänge seienbloss con amore in glücklichen Stunden, ohne Bestellung componiert.

In 1803 was Joseph Haydn een oude man. Hij verzorgde nog watlaatste concerten en schreef nog een paar delen van zijn 83ste strijkkwartet.Hij koesterde wel de hoop het werk te voltooien, maar het ontbrak hem aanenergie. Het onvoltooide kwartet werd in 1806 gepubliceerd. De uitgever voegdeer ter compensatie een compositie aan toe. Het was een lied dat Haydn aleerder, met een knipoog naar zijn gezondheidstoestand, als een soortvisitekaartje had opgestuurd aan een aantal vrienden van zijn vrienden. DerGreis: "Hin ist alle meine Kraft alt und schwach bin ich. Wenig nurerquicket mich Scherz und rebensaft".

Volg en like ons:
onpost_follow
Tweet
Share