Josquin de Prez

Josquin des Prez (1440-1521) wordt ook wel Prins van de muziek genoemd. Waar hij precies geboren is weet men niet. Vermoedelijk ergens in Bourgondië. Hij begon als koorzanger in Milaan, was later verbonden aan de pauselijke kapel te Rome, hij verbleef aan het hof te Lotharingen, stond in contact met Lodewijk de XII van Frankrijk, verbond zich aan het hof te Ferrara en stond in contact met het huis van Habsbrug. Aan het eind van de 15 e eeuw was hij als een van de eerste musici van zijn tijd een beroemd en begeerd man. Vanaf 1501 verschijnt bij Petrucci in Venetië een groot deel van zijn werken in druk.Iets dat zeker heeft bijgedragen aan zijn grote bekendheid. Zeker is dat Josquin in 1479 geestelijke werd en zijn diepe religieuze beleving is de voornaamste inspiratie voor zijn composities.

Josquin is een van de voornaamste componisten van de Renaissance. Kenmerkend voor zijn muziek zijn de grote doorzichtigheid en de hechte structuur, waarbij de muziek nauw aansluit bij de tekst. Hij heeft veel missen, motetten en chansons geschreven. Maarten Luther was een groot bewonderaar van Josquin: “Er ist der Noten Meister, die haben müssen machen, wie er wollt”.

In de tijd van Josquin schreef men muziek in de zogenaamde mensurale notatie. Dit is een manier van noteren waarbij uit de vorm van de de duur van de toon kan worden afgeleid. Voor de huidige koorzanger is dit even wennen, men leest de noten zonder maatstrepen. Vroeger stond men met z’n allen rond één muziekstandaard uit een groot koorboek te zingen. Zie ook hier.

Luister naar het Kyrie uit de Missa L’homme armé.

Volg en like ons:
onpost_follow
Tweet
Share