Markelo’s Mannenkoor

Het Markelo’s Mannenkoor werd in januari 1970 opgericht en  vond zijn oorsprong in een revuekoortje. Al vrij snel nam het ledenaantal toe en werd er ook gekozen voor een breder repertoire, ook in andere talen zoals Duits, Engels en Frans. Het Markelo’s Mannenkoor geeft concerten, verleent  medewerking aan kerstzangdiensten en aan 4 mei herdenkingen. Steeds vaker wordt het koor uitgenodigd voor concerten van koren in de omliggende gemeenten.

Het koor repeteert iedere maandagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in Zalencentrum de Haverkamp in Markelo. Contact: secretaris@markelosmannenkoor.nl