Saint Nicolas Cantate VI

Medewerkers St Nicolas Cantate Zondag 2 december 15.00 uur St. Nicolaaskerk Denekamp.

Tenor
Sinds zijn studie aan de Conservatoria van Enschede en Amsterdam,heeft de carrière van tenor
Sebastian Brouwer hem niet alleen op de grootstepodia van Europa gebracht, maar ook naar tournees en concertseries in deVerenigde Staten (2004) en Australië (2002).Op de meest belangrijke Nederlandse muziekfestivals en-series heeft hij gezongen met orkesten als het Concertgebouw (Kamer)Orkest enRadio Filharmonisch Orkest, en gewerkt onder dirigenten als o.a. Edo de Waart,Jaap van Zweden, Roy Goodman, Jan Willem de Vriend en Ton Koopman.

 Sebastian Brouwer heeft een zeer wijd georiënteerd repertoire.Hij iseen veelgevraagd vertolker van passies en oratoria van J.S. Bach. Andere werkenuit zijn oratorium-repertoire zijn stukken als o.a. Verdi’s"Requiem", Mendelsohns "Elias", Haendels "TheMessiah", Saint-Saëns’s "Oratorio de Noël", Puccini ‘s"Messa di Gloria" en Ramirez "Misa Criolla.

Op het gebied van opera vertolkte hij tenor-hoofdrollen ino.a."Il barbiere di Siviglia" (Rossini), "Alceste"(Haendel),"Les Indes Galantes" (Rameau), "Orphee etEuridice" en "Iphigénie en Tauride" (Gluck), "LaSonnambula" en "I Puritani" (Bellini), Gasparone (Millocker),"La Traviata" en "Oberto" (Verdi), "Don en "Callme Ishmael" (Goldschneider, première).

 Pianisten
Het pianoduo Martijn en Stefan Blaak studeerde in 2004 cumlaude af aan het conservatorium in Enschede bij Fred Oldenburg en PierreRuhlmann. Zij wonnen diverse prijzen onder andere bij het Prinses ChristinaConcours, de Rotterdamse Pianodriedaag-se, de Rotary Jong Talent Prijs, deStichting Jong Muziektalent Nederland en het Concours Modern te Weimar. Inapril 2002 kregen Martijn en Stefan ‘De Voorziening’, een beurs voor jongeexcellerende musici.

Martijn en Stefan geven regelmatig concerten in binnen- enbuitenland, onder andere in Nederland, Duitsland, Spanje en Italië. InOostenrijk werden ze meerdere malen uitgenodigd door Konrad Richter voor zijninternationale meestercursus in het slot Rosenau in Zwettli. In 2005 traden zijop tijdens het muziekfestival in Aix-en-Provence, Frankrijk, dat live werduitgezonden door Radio France. Ook namen zij deel aan meestercursussen vanonder andere Jan Wijn, Stanley Hoogland en Eugen Indjic.

Naast optreden met verschillende symfonieorkesten maakten zediverse radio- en t.v.-opnames. In 2001 speelden ze de wereldpremière vanQuadrivium van David Rowland, dat tevens werd opgenomen door de Westdeutsche-en de Bayerische Rundfunk.

Organist
Hans Stege studeerde orgel en kerkmuziek aan het conservatorium in Enschede. Zijn docentenwaren Anco Ezinga, Gijs van Schoonhoven en Bernard Bartelink. In 1989 behaaldehij het diploma Docerend Musicus en in 1991 dat van Uitvoerend Musicus.

In 1991 was hij finalist van de Tubantiaprijs, in 1992 washij winnaar van het NCRV Langlais-Tournemire orgelconcours. Voor genoemdeomroep maakte hij diverse opnamen.

Hans Stege is als organist en dirigent verbonden aan de St.Pancratiusbasiliek inTubbergen. Hij is actief als begeleider van diverse koren als organist enpianist. Voorts geeft hij regelmatig concerten in binnen- en buitenland.

Percussionisten
Yannick Bergevoet (1984, Hengevelde) studeerde klassiek slagwerk aanhet conservatorium in Enschede, bij Frank van der Starre en Hans Grutterink.Deze studie werd in juni 2007 afgerond. Momenteel volgt hij een master klassiekslagwerk aan het conservatorium in Zwolle. Verder volgde hij masterclasses bijStephan Froleyks (Duitsland) en Ludwig Albert (België).

Yannick is als slagwerkdocent en instructeur/dirigentverbonden aan vier muziekverenigingen. Sinds de aanschaf van zijn eigenbasmarimba in oktober 2004, legt hij zich ook meer toe op solo-optredens. Ditresulteerde dit jaar onder andere aan deelname aan de “European SoloCompetition” in Birmingham en de “Universal Marimba Competition” inSint-Truiden.

Hans Grutterink is hoofddocent slagwerk aan het conservatorium inEnschede en geeft onder andere slagwerkles op muziekscholen in de regio.

Als componist heeft hij enige geslaagde en vaak uitgevoerdecomposities en arrangementen – van stukken voor kinderkoren, slagwerkgroepen enmuziektheater tot jazzstukken – op zijnnaam staan. Hij beheerst als slagwerker alle voorkomende slaginstrumenten, vanpauken tot vibrafoon. Hij heeft een brede ervaring als klassiek slagwerker bijvele producties en is een veelgevraagd vibrafonist in de jazzwereld.

Concertmeester: Irene de Bruin begon op jonge leeftijd met pianolessen bij haarmoeder en vioollessen bij Carolien Ingen-Housz. Het samen spelen in strijkkwartettenen symfonieorkesten gaf uiteindelijk de doorslag om voor de viool te kiezen. In1990 behaalde zij de 3e prijs in de regiofinale van het Prinses ChristinaConcours.

Na haar VWO-examen is Irene wiskunde gaan studeren aan deUniversiteit Twente. Aansluitend aan haar afstuderen begon zij aan de UT meteen promotieonderzoek in de numerieke stromingsleer, wat in 2001 resulteerde inde verdediging van haar proefschrift. Parallel hieraan heeft zij het diplomaUitvoerend Musicus viool behaald bij Maurits van den Berg aan het conservatorium in Enschede.

Door de jaren heen is Irene concertmeester geweest vandiverse orkesten: Enschedees Jeugd Orkest (nu: Symfonia Jong Twente),Carlforsska Student Orkester (Zweden), Musica Silvestra Orkest (studentenorkestUT). Inmiddels is zij reeds 7 jaar concertmeester van het Twents Kamer Orkest.

Naast haar muziekleven is Irene als researcher werkzaam intelecomindustrie.

Volg en like ons:
onpost_follow
Tweet
Share