Amusing Hengelo 2009

<!– @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } –>

HetJongemannenkoor Oldenzaal deed vandaag mee aan het Vocaal FestivalAmusing Hengelo. Het is alweer de vierde keer dat dit festival wordt georganiseerd en het lijkt erop dat de organisatoren erieder jaar beter in slagen het de aanwezige koren naar de zin temaken. Alhoewel de temperatuur beduidend lager was dan andere jaren,bleef het de hele dag droog en dat was wel zo handig gezien het groteaantal buitenoptredens dat er was.

Ah091

Ookhet eerste optreden van het Jongemannenkoor was buiten. Er stond eenbescheiden overdekt podium op het stationplein en er was een Clavinova voor Aartje Disberg onze pianiste. We besloten een kwartier eerderdan op het schema aangegeven stond te beginnen: iedereen was er en erstond al veel publiek. Het Jongemannenkoor zingt zonder versterkingen als dan af en toe de wind flink opsteekt is het niet altijdgemakkelijk om elkaar te horen. Het ging echter prima, we hebben het hele programma kunnen zingen en mijn wasknijpers hielden debladmuziek prima bij elkaar.

Hettweede optreden was in het nieuwe “Hart van Zuid”. Wat eenprachtig gebouw is dat! Ik vind het geweldig oudefabriekspanden tegenwoordig steeds vaker een nieuwe bestemming krijgen. En dit is wel erg mooigedaan. Ze hebben het oude karkas van de gieterij vanStork laten staan en er iets omheen gebouwd. Echt de moeite waard omeens te kijken. Dat deden dan ook veel mensen op de open dag die vandaag was, vandaar dat de belangstelling voor het optreden van deJongemannen ook groot was. En dit was ook tegelijk het beste optreden. Hetkoor stond in die mooie hal, er was een echte piano en de akoestiekwas “groots”. Zo’n hele fabriekshal vullen met geluid is onmogelijkvoor de jongemannen, maar het klonk er geweldig.

Ah092_3

Naeen heerlijk stop op een van de terassen van Hengelo was het tijdvoor het derde en laatste optreden. Dit was qua locatie het minst. Opde hoek van een winkelstraat, pal in de wind, wel een overdekt podium,maar niet dicht aan de zijkant. Het ergste was, er stond een heelslecht klein keyboardje waar wel geluid uitkwam, maar dat droegongeveer 1 meter ver. Ik heb het publiek gevraagd om vooral heeldichtbij te komen staan en op deze manier wisten de jongemannen tochook weer in slechte omstandigheden succes te behalen.

Dehier en daar slechte podia zal toch een punt van aandacht moeten zijnvoor de organisatie festival. De betere, meer klassiek georienteerde, kleinerekoren haken af wanneer ze in dit soort omstandigheden moeten zingen.Er blijft zo weinig van de muziek over….Graag zou ik volgend jaareens in de Waterstaatskerk of de Stadhuishal  willen laten horen watdit Jongemannenkoor echt kan!

Maarondanks deze kritiek ben ik vol lof over dit zeer sympathiekefestival!


Volg en like ons:
onpost_follow
Tweet
Share