Een enerverend weekend

Alhoewel ik het altijd probeer goed te plannen, had ikafgelopen weekend maar liefst drie concerten. Allereerst deed hetJongemannenkoor Oldenzaal afgelopen vrijdag mee aan het benefietconcert van deserviceclub Lions Boca in de Plechelmusbasiliek. Het concert was georganiseerd door deOldenzaalse sopraan Claudia Patacca en de opbrengst kwam ten goede aan de Stichting KIK .Met het Jongemannenkoor hebben we beslist goede sier gemaakt tijdens ditconcert. Je bereikt toch weer een heel ander publiek en het was een genot om inde mooie akoestiek van de Plechelmus te mogen zingen. Ik heb erg genoten vanhet optreden van Miss Emily Barlaston , GreatBritain’s Only Trampolining Prima Donna (retired). Zelf was zo enthousiast dat we maandag allemaal een mailtje van haarkregen: “Trudie and I particularly enjoyed our little visit to "DeHengel" on the market square, and isn’t it wonderful to see young peopleenjoying themselves? So preferable to all this sex, drugs, violence androck-and-rôle one reads about in the Sunday newspapers!“   

Zaterdagavond had ik een concert met het Oost NederlandsKamertjeskoor in de kapel het voormalig klooster De Zwanenhof in Zenderen.Thema van deze avond was ‘het buitenleven’ en er stond muziek van Schumann,Antonín Dvořák en Edward Elgar. Pianist Gerard van Kempen speelde stukken van Liszt en Arensky. De Zwanenhof ligt in een prachtigeomgeving en gelukkig hadden voldoende mensen de weg weten te vinden. Iedereenkijkt met voldoening terug op dit concert. Het publiek heeft een leuke avondgehad en kon daarna onder het genot van een drankje nog even napraten met hetkoor. De liederen van Elgar vielen zeer in de smaak net zoals de MorceauxCharacteristiques van Anton Arensky gespeeld door Gerard van Kempen. Prachtigemuziek!

Laatste concert in de reeks was afgelopen zondag 24 junidoor het Stadsjongenskoor en Jongemannenkoor Oldenzaal in de Hofkerk Oldenzaal. In een goed gevulde kerk gaven we samen met pianiste Aartje Disberg en gitaarkwartet Silver Snare en goedconcert. Tijdens dit concert merkte ik ineens wat de jongens meer hebben geleerdvan het hele operaproject. Het opkomen en afgaan ging zonder problemen en zestonden allemaal heel geconcentreerd te zingen op het podium. Het optreden vande jongens ging daarom ook bijzonder goed! Van de jongemannen ben ik nietanders gewend, zij hebben erg goed gezongen. Het niveau van dit koor gaat nogsteeds omhoog en de jongens hebben zichtbaar erg veel plezier in zingen. Hetoptreden van gitaarkwartet Silver Snare heeft erg veel indruk op mijn gemaakt.Wat een gesmeerd samenspel en wat een enthousiasme! Ze speelden allemaal eigennummers die stuk voor stuk muzikaal zeer interessant waren en afwisselend. Erwerden nog twee jongemannen in het zonnetje gezet. Rik omdat hij geslaagd isvoor zijn middelbare school en Stijn omdat hij het koor gaat verlaten. Daarmeehebben we een prachtige tenor minder. Ik hoop dat hij in de toekomst weer gaatzingen want goede tenoren zijn zeer schaars.

Hiermee is voorlopig een einde gekomen aan de concerten enmag ik bijna aan de vakantie beginnen. Eerst nog de gebruikelijke openbarerepetitie van het Stadsjongenskoor, de afsluitende avondjes van het ONKK en deKringzingers en het zangavondje van mijn “zangjuf”. Pas daarna kan ik mijspulletjes voor een paar weken opbergen, ik ben er wel aan toe!

Stijn_bedankt2

Volg en like ons:
onpost_follow
Tweet
Share