Europa Cantat 10: World Youth Choir

Het World Youth Choir bestaat uit jonge zangers in de leeftijd van 17 tot 26 jaar uit verschillende landen. Deel uit te mogen maken van dit koor is een grote en unieke ervaring voor de zangers. Ze hebben de kans om hun muzikale mogelijkheden te verdiepen omdat ze repertoir zingen op een zeer hoog en professioneel niveau. Iederen zomer komt het World Youth Choir bij elkaar in een ander land om twee weken keihard te repeteren. Er worden twee dirigenten uitgenodigd die een totaal verschillend programma gaan brengen. Na deze twee weken van repeteren maken ze een tour door het gastland en de omringende landen. Maandag zongen ze in de Jaarbeurs "Musique 20 eme siecle academique" gedirigeerd door Johan Duijk en "Musique populaire latino-americaine" gedirigeerd door Ana Maria Raga. Een zeer contrastrijk programma!

Op een ofandere manier vond ik de programmering van het World Youth Choir in deJaarbeurs toch wat ongelukkig. Of dit te maken heeft met het feit "hoekan ik zoveelmogelijk mensen naar hetzelfde concert laten luisteren" weet ik niet.Er was namelijk wel heel publiek. De Jaarbeurs heeft nagenoeg geenakoestiek en alle koren worden uitversterkt. Dat is niet zo erg wanthet gebeurt op een vrij subtiele manier. Maar niet alle muziek komt dangoed tot zijn recht. Het programma voor de pauze kwam mede daardoorniet goed uit verf.  Het aanwezige publiek kreeg namelijk behoorlijkepittigemuziek voorgeschoteld om naar te luisteren. Samen met de enorme afstandtussen het publiek en koor leek het alsof er totaal geen sfeer was.

Wyc

Na de pauze stond het koor onder leiding van deVenezolaanse dirigente en kwam er meer leven in de brouwerij. Alleswerd uit het hoofd gezongen. Er werd geklapt, heen er weer gelopen ener was begeleiding van percussie en gitaar. De muziek viel dan ookduidelijk meer in de smaak. Ergjammer dat er geen gebruik gemaakt werd van de gehele ruimte op hetpodium. Hierdoor bleef het hele optreden wat stijf, braaf enafstandelijk. Neemt niet weg dat op een zeer hoog niveau gezongen werd.

Volg en like ons:
onpost_follow
Tweet
Share