Half omgedraaid luisteren naar jongemannen

OLDENZAAL – Het Agnus Dei en het Sanctus moeten door deeeuwen heen steeds even overdonderend geklonken hebben als afgelopenzaterdagavond in de St. Plechelmusbasiliek. Dat is de zekerheid die ditmeer dan duizend jaar oude Godshuis in Oldenzaal te bieden heeft voor korendie zonder enige vorm van versterking vertrouwen op de schoonheid en krachtvan de menselijke stem. De metersdikke muren en pilaren, de hoge gewelven enhet indrukwekkende volume van de kerk laten de mooist denkbare klank ontstaan.Het Jongemannenkoor Oldenzaal maakte er optimaal gebruik van tijdens zijnconcert ter ere van de feestelijke rozenkransmaand. Ook andere klassiekeonderdelen van de Latijnse katholieke mis als het Kyrie, Gloria enBenedictus werden gezongen in klassieke uitvoeringen van diverse componisten.Oudere katholieken hadden de bekende Latijnse teksten nog moeiteloos kunnenmeezingen. In plaats daarvan zat het publiek verstild te luisteren. Het waseen wat onwerkelijke aanblik om te zien hoe de mensen half omgedraaid in deongemakkelijke banken, met de blik naar beneden gericht vol overgave zaten teluisteren naar de negentien jonge man¬nenstemmen op het koor hoog bovenachterin de basiliek. Dit bijzondere koor onder leiding van Mariette Effingverdiende met deze vertolkingen aan het eind meer dan de ovatie van een halfgevuld middenschip. Een rozenkransmaand zou uiteraard niet compleet zijnzonder het Ave Maria.Zaterdagavond warener meerdere versies te horen, onder meer in een gezamenlijke uitvoering met hetgastkoor Vocamuze. Deze uitvoering werd opmerkelijk genoeg gedirigeerd door decomponist van het werk, Dennis Vallenduuk.Het concert vanzaterdagavond werd op zondag nog eens uitgevoerd in deWerenfriduskerk inZieuwent. Waar het Jongemannenkoor Oldenzaal koos Oldenzaal koosvoor herkenbare en toegankelijkeinterpretaties, gaf het koor Vocamuze de voorkeur aan minder toegankelijkecomposities. Het maakte sommige werken tot zware kost voor de toehoorders. Eenabsoluut hoogtepunt was de solozang van Falco van Loon. De uitvoering kreeg een extra dimensie door hetorgelspel vanHans Stege,die alle mogelijkheden van het imponerende instrument aansprak. Hetkerkelijke karakter van de muziek werd daardoor nog eens extra geaccentueerd.Ontkerkelijking heeft ook als consequentie dat Latijnse hoogmissen nog maarsporadisch te horen zijn. Wie live wil genieten van kerkmuziek is vandaag dedag afhankelijk van hoogstaande uitvoeringen, zoals zaterdag in de St.Plechelmus basiliek. Alleen dat al bevestigt het bestaansrecht van bevlogenkoren als het Jongemannenkoor Oldenzaal.

Bron: TC/Tubantia

De recensent schrijft: "Ook andere klassiekeonderdelen van de Latijnse katholieke mis als het Kyrie, Gloria enBenedictus werden gezongen in klassieke uitvoeringen van diverse componisten". Dit klopt niet want de volledige Messe CumJubilo van Maurice Duruflé werd gezongen. Verder stond op het programma: AveMaria van Janvier Busto en Dennis Valleduuk, Stabat Mater van Matthijs Kraan, Cantica Sacra van Jan Nieland en de  Litanies à la vièrge noire van Francis Poulenc

Volg en like ons:
onpost_follow
Tweet
Share