Toppers!!!

Het Nederlands Elftal mag dan verloren hebben: Dit zijn de echte winnaars van zondag 25 juni 2006. Het is het opleidingskoor 2005-2006 van het Stadsjongenskoor Oldenzaal.
Afgelopen september zijn ze begonnen repeteren en met veel energie, lawaai, drukte, enthousiasme en chaos af en toe. Het is een zeer pittig groepje jongens maar met ongelooflijk veel zangcapaciteit.
Gisteren tijdens het zomerconcert hebben ze laten zien en horen dat ze er aan toe zijn de overstap naar het grote koor te maken. Ze hebben uitstekend gezongen en ook een hele goede concertmentaliteit laten zien. Dit betekent dat ze heel goed hebben opgelet en ook het op-en-af gaan deden ze prima zoals afgesproken. Ze deden het zelf nog beter dan de dirigent want toen ik ze vergat op het podium te vragen kwam ze uit zichzelf aangelopen. Zeer goed gedaan jongens!!!

Het concert was in alle opzichten uitstekend. Zelden ben ik zo tevreden. Ik denk dat dit een van de beste concerten is geweest die we hebben gegeven en dat het jongens- en jongemannenkoor nog steeds vooruit gaat. Ook de samenwerking met Armanda ten Brink was fantastisch en we inspireerden elkaar over en weer om tot nog mooier muzikaal resultaat te komen.

Alhoewel het jongenskoor een aantal sopranen miste door familiefeesten was de klank voortreffelijk. De solisten hebben het zeer goed gedaan en in het bijzonder wil ik Benjamin even noemen voor zijn rol in het lied van The Flinstones . Als u ooit een imitator zoekt van Fred dan kunt u hem inhuren. Het blokje Mozartliederen ging ook erg goed. nadat we in The Flinstones al met succes driestemmig hadden gezongen, kon het publiek luisteren naar weer een tweetal driestemmige liederen. Driestemmig zingen is voor het koor nieuw en het harde studeren heeft zijn vruchten afgeworpen! Het opleidingskoor kwam het jongenskoor versterken in de aria van Colas met een leuke rol voor Casper als tovenaar. Dit viel bij het publiek zeer in de smaak.

Ook het jongemannenkoor timmert flink aan de weg qua koorklank. Ze worden steeds beter en beter. het vierstemmige Sonntag kwam uitstekend uit de verf. A capella zingen is iets waar het jongemannenkoor zich meer en meer moet gaan toeleggen en waar nog het een en ander beter kan. We blijven daar aan werken. De liederen met pianobegeleiding gingen prima.

De jongens van Voices in four hebben duidelijk meer ervaring in het a capella repertoire. Hun aanstekelijk gezang zal het jongenmannenkoor zeker inspireren om door te gaan met zingen. Ze zongen ook nog twee liederen samen met het jongemannenkoor en dan heb je er toch echt een compleet mannenkoor staan! Erg leuk om met deze mannen te werken.

Het lied Laudate dominum moet nog groeien qua uitvoering. Het was de eerste keer dat we het zongen tijdens een concert en vanaf hier kan het alleen maar beter gaan. Gabriel en Ruben hebben het uitstekend gedaan! Over The rhythm of life kan ik maar een ding zeggen: fan-tas-tisch!!! Afgelopen oktober heb ik het op het jubileumconcert met 1 arm moeten dirigeren en ik kan je zegen dat het met 2 armen veel leuker is! Iedereen die op het concert aanwezig was zal het met me eens zijn dat dit een van de beste concerten was die ik met het Stadsjongenskoor heb gegeven.
Aan het eind van het concert werd Jan gehuldigd. Jan is onze secretaris en al 25 jaar rots in de branding van het Stadsjongenskoor. Hij heeft allerlei belangrijke taken vervuld en ging daar ook mee door toen het een tijd lang niet zo goed ging met het koor. Dat soort mensen zijn goud waard! Hij wil het wat rustiger aan gaan doen en dat gunt iedereen hem van harte. Jan is een bescheiden mens maar gisteren is hij ere-lid van het Stadsjongenskoor geworden. Hij kreeg daarbij een oorkonde en een gouden speldje met het logo van het koor. Het is Jan van harte gegund. Natuurlijk hebben we Jan en zijn vrouw nog even toegezongen.

Volg en like ons:
onpost_follow
Tweet
Share