Europa Cantat 20: Een lekker voorgerecht, zwaar hoofdgerecht en een heerlijk toetje

Er zitten wat vreemde keuzes in de programmering van Europa Cantat. Zo had ik een hele vreemde muzikale ervaring in de Janskerk. Eerst hoorde ik de  Ulmer Spatzen met hele mooie netjes uitgevoerde muziek.  Daarna sde afsluiting van het Mendelssoh/Diepenbrock Atelier: te lang, te zwaar, te moeilijk. Er daarna een extreem goed optreden van het Nationaal Jeugdkoor. Vier uur in de kerk gezeten.

Het concert begon met een optreden van de Ulmer Spatzen onderleiding van Hans de Gilde. Het koor heeft een prachtige koorklank enzingt niet al te ingewikkelde stukken. Alhoewel "Hebe deine Augen auf"van Mendelssohn natuurlijk wel behoorlijk pittig is. Een verassend stukwas "Komm susser Tod". Het was me niet duidelijk wie de componist was,daar ben ik erg benieuwd naar. Het schijnt een koraal van Bach te zijnin een bewerking van Knut Nystedt. Heel erg mooi!!

Na deze prachtige heldere meisjesstemmen was de presentatie vanatelier Mendelssohn en Diepenbrock onder leiding van Volker Hempflingen Florian Helgarth m.m.v. Het Utrechtsch Studenten Concert en diversesolisten. Dit atelier heeft de hele week gewerkt aan Psalm 98 vanMendelssohn en het Te Deum van Alphons Diepenbrock.

De psalm van Mendelssohn o.l.v. Florian is Duits en klink Duits,zeker in deze bezetting en akoestiek. Wel vind ik het leuk om Florianaan het werk te zien. Ik heb hem een paar weken geleden leren kennentijdens de Eric Ericson Masterclass waar hij een van de deelnemers was.

DiepenbrockVolker Hempfling had ik ook nog nooit aan het werk gezien. Dat was eenknap staaltje "massa" dirigeren wat hij liet zien en horen. Ik weet datDiepenbrock "zwaar" is maar dit Te Deum leek wet een tientonner. Wateen enorme kluif moet dit geweest zin voor het koor om dit stuk samenmet dat van Mendelssoh in zeven ochtenden in te studeren. Zou het erleuk zijn geweest? Om je er als dirigent niet aan te vertillen moet jevan goede huize komen qua repetitietechniek. Je moet er de lol namelijkwel in kunnen (blijven) houden om dag in dag uit aan zo’ n massaal stukte werken. Aan de reacties na afloop van het stuk hebben de deelnemershet uiteindelijk toch erg goed naar de zin gehad. Alhoewel ik tochernstige twijfels heb of ze Diepenbrock een warm hart zullen toedragenna deze week. Ze hebben het overleefd zullen we maar zeggen.

Alsof het publiek nog niet genog geserveerd had gekregen was er ookde presentatie  van de Misatango Atelier. Ik kende het stuk niet dus ikwas erg benieuwd. Misa a Buenos Aires is geschreven in 1996 door MartinPalmer. De componist dirigeerde het stuk zelf en dat was imponerend omte zien. Hij is vast zelf van huis uit akkordeonist omdat de manierwaarop hij deze aangaf weergaloos goed was. Een ontzettend leuk stuk omte horen, te zingen, te spelen, te luisteren en te dirigeren vind ik.Ik ga maar eens op zoek naar de partituur. Het publiek was hierdoor welweer in een betere mood, laat ik maar zeggen.

Wat een rotprogrammering eigenlijk. Het Mendelssohn-Diepenbrock concert liep dus enorm uit  waardoor het concert van het Nationaal Jeugdkooronder leiding van Wilma ten Wilde bijna drie kwartier later begon. Endan heb ik het over een late night concert dat pas rond half twaalfbegon i.p.v. kwart voor elf… Maar het was het wachten waard alhoewelik nog vol zat van Diepenbrock. Ik was er moe van, maar heb toch mijnbest gedaan de meiden op waarde te schatten. Ik vond met name het stukVeni Creator Spiritus van Roel van Oosten erg mooi en natuurlijkLauluja mereltä van Salinen die ik zelf op mijn eindexamen heb gedaanmet vrouwenkoor. Ik ga beloven dat ik dit koor nog een keer gabeluisteren maar dan met mijn frisse zin!

Volg en like ons:
onpost_follow
Tweet
Share