KRINGZINGERS ZOEKEN ZINGEND PERSONEEL

Bron: UTNieuws

Normaal_kringzingers15_4Het personeelskoor heeft misschien een beetje een stoffigimago maar dat lijkt maar zo. De Kringzingers zijn dringend op zoek naarUT-medewerkers met gouden keeltjes om het koor te versterken. Bestuurslid JanVerbene: `Er is veel ruimte voor gezelligheid en humor. Jarenlang zong P&O-adviseurEddy ter Heijne alleenin de badkamer totdat hij twee jaar geleden iets meer met zijn stem wilde doen.Nu zit hij als tenor bij de Kringzingers, het personeelskoor van de UT.  Ook Jan Verberne, bestuursliden directeur bedrijfsvoering is lid van het koor. Omdat hij graag zingt engewoon omdat het erg leuk is. `Het gaat om de gezamenlijke activiteit, degezelligheid van het samen bezig zijn en minder om de individuele zangers. ‘Ter gelegenheid van het 200ste sterfjaar van Josef Haydngeeft het koor op 8 juni in het kader van de cultuurestafette een uitvoeringmet liederen van Haydn en tijdgenoten. Daarvoor repeteren zij elkewoensdagavond direct na werktijd onder leiding van dirigent Mariette Effing.Een derde van het 28-koppige koor bestaat uit zangers van buiten de UT. Hetoverige bestaat uit personeel, hun partners en UT-gepensioneerden. Met 28 ledenis het gezelschap relatief klein want een gemiddeld koor telt meestal zo’nveertig zangers. De oorzaak: het is behoorlijk moeilijk om zingend personeel tevinden. Maar waar ligt dat aan, leeft klassieke zang niet op de UT? `Nou, wijzijn geen klassiek koor, verduidelijkt Ter Heijne. `We zingen geen Beatles maarwel 17e tot 20e eeuwse romantische en lichtklassieke muziek en shantyliederen.Dat is zeker niet stoffig.’ Beide tenoren denken dat UT-medewerkers misschien nietaltijd durven te zingen terwijl zij dat wel kunnen. Daarom vragen ze (bij deze)geïnteresseerde medewerkers woensdag 10 juni aanwezig te zijn bij eenmeezingrepetitie. Ook tijdelijke medewerkers en (Engelstalige) aio’s zijn vanharte welkom. De enige vereisten: enthousiasme, gevoel voor muziek ennatuurlijk een niet-valse stem.

De Kringzingers: Haydn & Co, maandag 8 juni van 12.35tot 13.35 uur in de Audiozaal in de Vrijhof. Kijk- en meezingrepetitie voorgeïnteresseerden, woensdag 10 juni om 17.30 tot 19.15 uur in de Audiozaal in deVrijhof.

Volg en like ons:
onpost_follow
Tweet
Share