Samenspel WBO en jongenskoor

Bron: TC/Tubantia vrijdag 12 december

 OLDENZAAL – Ze hebben elkaar gevonden in een overeenkomstwaar ze beiden voordeel van hebben. WBO Wonen en het Stadsjongenskoor helpen elkaar enmorgenmiddag is daar in ontmoetingscentrum De Abdij aan de Zuidwal het eerstevoorbeeld van te zien.

 Het Stadsjongenskoor onder leiding van Mariette Effingverzorgt om 16.00 uur een kerstconcert in het nieuwe ontmoetingscentrum vanWBO. In eerste instantie voor de huurders en bewoners van de WBO-complexen inde binnenstad, maar als andere mensen graag willen komen luisteren zijn zewelkom. "Als Stadsjongenskoor zitten we op dit moment gelukkig weer in eenopwaartse spiraal. We hebben het een aantal jaren flink moeilijk gehad maar metdertig jongens en vijftien jonge mannen hebben we nu weer een stabielledental", vertellen de nieuwe voorzitter

Machteld Bijland enMariette Effing. In 2007 ontstonden financiële problemen bij het koor. Met dewoonmaatschappij WBO is nu een sponsorovereenkomst voor vijf jaarovereengekomen.  Redelijk uniek, maar volgens coördinator ontmoetingscentravan WBO Hans Lubbers neemt de corporatie hiermee gewoon een stukje maatschappelijkeverantwoordelijkheid en betrokkenheid op zich. "Wij ondersteunen hetStadsjongenskoor financieel, maar ook met het aanbieden van opslagruimte voorhun materialen in een ruimte in het vroegere klooster aan de Gasthuisstraat."

 Machteld Bijland en Mariette Effing zijn blij met de ondersteuning."Het biedt ons de kans om in redelijke rust te werken aan de weg omhoog.Over zeven jaar, in 2015, bestaat ons koor honderd jaar. Tegen die tijd zoudenwe net als dertig jaar geleden toen Boyke Brand de dirigeerstok nog zwaaide weer aan denationale top willen zitten." Dirigente Effing heeft er alle vertrouwen indat dat lukt. Het koor werft als vanouds mooie jongensstemmen op de scholen ener wordt gedreven en met grote motivatie gerepeteerd en opgetreden. Het concertmorgenmiddag is onderdeel van een kerstmarkt die WBO van 10.00 tot 18.00 uurhoudt in De Abdij. Er treden midwinterhoornblazers op in de kloostertuin en eris op sfeervol kerstgebied nog veel meer te doen.

 WBO-ontmoetingscentrum De Abdij. Ingang Zuidwal achterzijdevroegere klooster aan de Gasthuisstraat. 10.00- 18.00 uur kerstmarkt; 16.00 uurkerstconcert Stadsjongenskoor. Entree gratis.

Volg en like ons:
onpost_follow
Tweet
Share