Joseph Fili David

“Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria uw vrouwtot u te nemen; het kind in haar schoot is van de heilige Geest”.

Met deze tekst zal het Oostnederlands Kamertjeskoor ditkerstconcert openen. Het is een compositie uit 1992 van de Spaanse componistJavier Busto. Vanavond gaat u luisteren naar oude en nieuwe Spaanse kerst enadventsmuziek. Het wordt een afwisseling van liturgische, spirituelekerstmuziek en meer traditionele Spaanse volksmelodieën. Er wordt in hetSpaans, Latijn en Baskisch gezongen. Ook het gitaarduo Duende zal bekende enonbekende werken spelen van zowel 19e als 20ste eeuwse componisten. 

Onkkkerst08

Centraal staat de Spaans componist Javier Busto. Hij isgeboren in

1949 inHondarribia, Spaans Baskenland. Na zijn studie medicijnen heeft hijkoordirectie gestudeerd bij Maestro Erwin List. Hij heeft verschillendebelangrijke koren opgericht in Spanje en heeft een aantal internationaleprijzen gewonnen, zowel voor directie als voor compositie. Hij heeft regelmatigzitting in internationale jury’s voor compositie en korencompetities. Hij isvele malen gastdirigent geweest bij in alle uithoeken van de wereld. Zijnvoornamelijk vocale muziek is in korte tijd heel erg populair geworden en wordt overal ter werelduitgegeven en uitgevoerd. Zijn stijl is traditioneel, aangenaam vloeiend metveel secunde stapelingen, grote en kleine septiemakkoorden

De muziek van Javier Busto wordt afgewisseld met werken vande drie grote oude Spaanse meesters: Tomás Luis Victoria(1548-1611), Cristóbalde Morales (+/-1500- 1553) en Francisco Guerrero (1528‑1599) en een aantal volks aandoende composities van onbekendecomponisten. Cristóbal de Morales wordt beschouwd als de meest invloedrijke Spaanse componist vóór TomásLuis de Victoria. Van hem zingt het ONKK het driestemmige Puer Natus est.Francisco Guerrero was een leerling Cristóbal de Morales en moet eenverbluffend wonderkind zijn geweest omdat hij op zijn zeventiende alkapelmeester van de kathedraal van Jaén was. In zijn tijd was hij een wareberoemdheid binnen en buiten Spanje en wist veel van zijn werk al op jongeleeftijd gepubliceerd te krijgen. Tomas Luis da Victoria is één van de grootsteSpaanse componisten van de Renaissance. Hij schreef voornamelijk vocalereligieuze muziek. Het O magnum mysterium is een van zijn bekendste werken.

Het ONKK sluit het concert gezamenlijk af met het gitaarduoDuende met het 16de eeuwse Riu riu chiu en een bewerking van het volksliedjeAla nanita nana.

Volg en like ons:
onpost_follow
Tweet
Share